Voor vrijwilligers, mantelzorgers en professionals

 

Informele zorg wordt steeds belangrijker en als burgers gaan we weer steeds meer zelf doen èn voor elkaar doen. Vrijwilligers en mantelzorgers spelen een belangrijke rol bij deze zorg: ze zetten hun kennis, kunde en levenservaring in om anderen te helpen. Een training kan hen hierin nog extra ondersteunen en praktische handvaten geven.
Ook geef ik een trainingen voor beroepskrachten die met vrijwilligers werken. Want werken met vrijwilligers is een vak apart en vraagt veel flexibiliteit en creativiteit.
Daarnaast begeleid ik intervisiegroepen. Het doel hiervan is om m.b.v. Verbindende Communicatie (zie werkwijze) te reflecteren op eigen gedrag, je te verplaatsen in de gevoelens en behoeften van collega’s en met elkaar een samenwerking tot stand te brengen op basis van vertrouwen, gelijkwaardigheid en plezier.
Het is uiteraard mogelijk om samen met u een aanbod op maat samen te stellen.

 


Voor vrijwilligers

Communiceren: basisvaardigheden
Een training van één dagdeel over de basisvaardigheden van communicatie. Aan de orde komen o.a.: contact maken, luisteren, vragen stellen, iemand op zijn gemak stellen, vertrouwen, veiligheid en grenzen.

 


Communiceren: verdieping
In deze training van één dagdeel gaan we aan de slag met: omgaan met emoties zoals boosheid of verdriet, ‘nee’ zeggen en mensen helpen zelf een oplossing te vinden voor problemen.

 


Sterk in je vrijwilligerswerk
In deze training van twee dagdelen kijken we waar jouw kracht ligt als vrijwilliger. Wat is jouw behoefte in je vrijwilligerswerk, wat zijn je kwaliteiten en talenten? Hoe communiceer je hierover?

 


Voor mantelzorgers

Zelfzorg in mantelzorg
Als mantelzorger geef je zorg aan iemand met wie je een emotionele band hebt. Dit geeft voldoening en kan tegelijkertijd zwaar zijn: de verantwoordelijkheden, praktische taken en emotionele kant. Veel mantelzorgers herkennen het: schuldgevoel als het je te veel wordt. Stress om alle ballen in de lucht te houden. ‘Nee’ willen zeggen, en niet weten hoe.

In drie dagdelen gaan we kijken naar jouw behoeften als mantelzorger en  hoe je daar op een duidelijke en respectvolle manier over kunt praten met bijvoorbeeld degene voor wie je zorgt. Want voor beide partijen is het fijn om te geven en nemen vanuit plezier en verbinding.Voor professionals

Co-creëren en informele zorg. Training voor professionals die werken met vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze participatiesamenleving. De WMO is hierin een sturende kracht. Als professional begeleid en coach je deze vrijwilligers bij hun taak. Rekening houdend met je klanten, vrijwilligers, de gewenste standaarden en de organisatie waarvoor je werkt.

Vanuit onze ervaring weten we dat het spanning en frustratie op kan leveren om al deze ballen in de lucht te houden. Hoe beweegt  je je  in het spanningsveld van de belangen van jezelf, de vrijwilliger, de bewoner/burger en de organisatie? Hoe zorg je ervoor dat er balans is en iedereen (duurzaam) tot zijn recht komt? Hoe maak je de behoefte van de vrijwilliger aan bijvoorbeeld zingeving of juist gedwongen plaatsing door het UWV concreet toepasbaar in het werkveld? Met deze vragen gaan we in de training aan de slag. We werken aan de hand van de Co-creatiedriehoek en Verbindende Communicatie:

 • In de Co-creatiedriehoek gaat het om de balans die nodig is tussen:
  -de waarde van iemand en/of de organisatie
  -de integriteit  van iemand en/of de organisatie
  -de uitwisseling met elkaar.
  Drie poten van de driehoek die, als ze in balans zijn, een krachtige co-creatie garanderen en een uitwisseling die voor iedereen klopt. De Co-creatiedriehoek wordt gebruikt om inzicht te krijgen in spanningsvelden en leidt tot een bewuste keuze van de juiste oplossingsgerichte strategie. Op deze wijze kun je als professional zorgvuldig regie nemen en houden in het proces. Daarnaast blijf je gericht op mogelijkheden en ruimte waardoor ontwikkeling en vernieuwing hand in hand gaan.
 • In Verbindende (geweldloze) Communicatie gaat het om communiceren vanuit behoeften van jezelf en de ander. Hierdoor kun je horen en begrijpen wat van belang is voor de vrijwilliger, voor jezelf, de organisatie en de cliënt. Verbindende Communicatie draagt bij aan een open, duidelijke en respectvolle communicatie en biedt tools om tot oplossingen te komen waarmee iedereen verder kan, ook bij tegengestelde belangen. Goed voorbeeld doet goed volgen. Door ‘verbindend’ met je vrijwilligers te communiceren, zullen zij zich op hun beurt ook weer met hun cliënten/hulpvragers kunnen verbinden en hun werk goed kunnen doen.

Na de training:

 • Kun je drijfveren en talenten van vrijwilligers snel boven tafel krijgen.
 • Herken je het spanningsveld in het werken met vrijwilligers, de oorzaken hiervan en heb je tools om in dit spanningsveld iedereen tot zijn recht te laten komen èn win-win te creëren.
 • Heb je kennis en ervaring opgedaan met de Co-creatiedriehoek en kun je de principes zelf toepassen.
 • Heb je kennis en ervaring opgedaan met Verbindende Communicatie en kun je de principes van open, duidelijke en respectvolle communicatie zelf toepassen.

Reacties van deelnemers:

‘Ik ben geraakt door de methodiek omdat je het gelijk hebt over wezenlijke dingen’.
‘Ik ga dit ook toepassen in mijn sollicitatiegesprekken’.
‘Als ik deze week met mijn vrijwilligers aan tafel zit wil ik de behoeften-kaartjes gebruiken om meer te weten te komen over hun  drijfveren. Ik denk dat ik daarna namelijk betere afspraken met hen kan maken’.
‘Ik voelde me in de oefeningen helemaal gezien, ja wat is dat eigenlijk eenvoudig. Deze training heeft me ook aan het denken gezet over mijn eigen behoeften in mijn werk’.

Praktisch:
Duur: tweedaagse training. Met een tussenperiode van twee weken.
Aantal deelnemers: minimaal acht, maximaal veertien. Twee trainers, ieder vanuit eigen expertise.
Deze training geef ik samen met Dionne Hogen www.dionnehogen.nl