Verbinding met jezelf en anderen

Empathie verbindt en verdiept

Bij empathisch luisteren richt je je op wat er wezenlijk in de ander leeft. De ander krijgt de ruimte om te vertellen, waarbij het niet gaat om goed of fout, maar om hoe jij het ervaart. Dit zorgt voor verbinding, vertrouwen en gelijkwaardigheid.

Doordat er naar je geluisterd wordt zonder (voor)oordelen, adviezen of analyses kom je zelf tot inzichten. Er komt ruimte voor oplossingen en creativiteit.

Lees hierover verder bij 'Werkwijze'.

Counseling ondersteunt

Counseling is de tijd nemen om over jezelf na te denken en te onderzoeken wat voor jou belangrijk is. Het geeft je rust en ruimte, overzicht, inzicht en helderheid. Dit ondersteunt jou om in actie te komen of dingen te accepteren. En het kan je helpen (nieuwe) betekenis te geven aan je leven.

Jezelf zijn en erbij horen

Filosoof René Gude zegt in ‘Stand-up filosoof’: ‘ We willen er eerst bijhoren en vervolgens willen we in dat geheel een eigen plek innemen….dat is heel basaal, het fundament onder alle dingen’. Filosofen denken al eeuwen over dit spanningsveld na: erbij willen horen en eruit willen steken, uitstekend zijn in iets. Verbindende Communicatie helpt je deze behoeften te onderzoeken en in handelen om te zetten. Erkenning, delen, acceptatie, veiligheid en vertrouwen aan de ene kant. Autonomie, zelfexpressie, creativiteit en integriteit aan de andere kant. Hoe kunnen we onszelf zijn in het contact met anderen en plezier beleven aan de verschillen?